Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Mandag den 5. december 2016
kl. 09.00-14.00

DanskHævnH æ v n er et ord på fire bogstaver, det stammer fra det oldnordiske ’hefnd’, men det er meget mere end blot et ord blandt andre ord. Det er nemlig en af den slags gloser, der ikke blot er i stand til at betegne og henvise til virkeligheden uden for et sprog, men direkte griber ind i og forvandler den verden, det bliver brugt i. Handlinger er nemlig ikke blot noget, vi foretager os, når vi gør noget rent fysisk som at lave mad, gå tur eller slå græs. Vi kan også bruge ordene og sproget til at lave om på vores omgivelser. Det er det, der sker, når præsten døber os, chefen fyrer os, vi frier til den kvinde, vi gerne vil leve sammen med, eller tilgiver den ven, der engang har svigtet os. Det er også det, der sker, når nogen sværger, lover eller kalder til hævn, og hvis der er tilstrækkelig vægt bag ordene, kan det udmærket forgifte hverdagen for den person, udsagnet er møntet på. Måske bliver verden aldrig mere den samme.”

Robert Zola Christensen: Hævn, FADL’s Forlag, 2013

Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis handler om hævn.

Du skal besvare én af opgaverne 1-4.
Du har 5 timer til at besvare opgaven.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler, herunder elektroniske.

Bemærk: Materiale hentet fra internettet vurderes i bedømmelsen kun positivt, hvis det bidrager til en kvalitativ forbedring af din besvarelse. Dvs. materialet vurderes i forhold til relevans, målrettethed, tekstpræsentation og evnen til at forholde sig kildekritisk til det fundne materiale.

Overordnede bedømmelseskriterier:
Din besvarelse vil blive bedømt ud fra en helhedsbetragtning. Det er således både form og indhold, der indgår i vurderingen. Ved helhedsbedømmelse er der tale om et samspil, hvori der indgår en række indholdsmæssige og formidlingsmæssige delaspekter:

- emnedækning
- disponering
- brug af tekstmateriale
- selvstændighed
- abstraktionsniveau
- sproglig og grammatisk kompetence

I opgaveformuleringerne bruges det udvidede tekstbegreb. Dvs. at ordet ”tekst” også henviser til billedmateriale og filmklip.

Det materiale, som skal bruges til at besvare opgaverne, findes dels i teksthæftet og dels på cd-rommen. Teksterne findes så vidt muligt i deres originale layout. Eventuelle meningsforstyrrende fejl i originaludgaverne er rettet.Tekster til emnet


Tekst 1
Citater om hævn og tilgivelse
Citatmosaik

Tekst 2
Robert Zola Christensen: ”Hævnen er en ret, der bedst serveres kold”
Kronik, Politiken, 8. september 2013

Tekst 3
Jørn Nielsen: Jønke – Mit liv (uddrag)
Roman, 1985

Tekst 4
Lotte Skou Hansen: ”Ofre for hævnporno har intet at skamme sig over”
Debatindlæg, Politiken, 31. august 2016

Tekst 5
Thomas Thorhauge: ”Til grin”
Grafisk kronik, Politiken, 4. september 2015

Tekst 6
Morten Nielsen: ”Skæbne”
Digt, 1945

Tekst 7
”Hr. Ebbes døtre”
Folkevise

Tekst 8
Anders Ryehauge: ”Jeg tilgiver” (uddrag)
Artikel, Ud & Se, november 2015

Tekst 9
Hævnen er sød – især på internettet (uddrag)
Eksistens, DR P1 radioprogram, 10. maj 2016

Tekst 10
Susanne Bier: Hævnen (uddrag)
Film, 2010

Tekst 11
Hævnen er sød (uddrag)
Tema, DR2, 9. maj 2015Opgaver til emnet


1. Redegør for og diskutér hovedsynspunkter og centrale begreber i ”Hævnen er en ret, der bedst serveres kold” (tekst 2). I diskussionen skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf den ene skal være fra opgavesættet.

Overskrift: Hævnen er en ret, der bedst serveres kold

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • udvælge og præsentere de væsentlige pointer og begreber i tekst 2
 • inddrage de selvvalgte tekster i din diskussion
 • argumentere sammenhængende for dine iagttagelser og synspunkter
 • udvælge og anvende relevant materiale fra opgavesættet og evt. fra internettet.


2. Analysér og fortolk Hævnen (tekst 10). Perspektivér til opgavesættets overordnede emne.

Overskrift: Hævnen

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus, der forbinder indhold og virkemidler
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 10
 • samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning
 • perspektivere fortolkningen af tekst 10 til opgavesættets overordnede emne.
 
3. Denne opgave er todelt.

A: Skriv en kronik om hævnen, dens årsager og konsekvenser i dag.
Inddrag mindst to tekster fra opgavesættet i din behandling af problemstillingen.
Vælg tydelig vinkel til kronikken.
Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i.

B: Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, kronikkens opbygning, retoriske virkemidler og argumentation. Denne del skal fylde cirka 400 ord.

Overskrift: Vælg selv en overskrift.

Vedr. A: Denne del udgør den primære del af din besvarelse. Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • skrive en sammenhængende og fokuseret kronik
 • målrette kronikkens indhold og form til målgruppen og til den valgte avis
 • vinkle kronikken på en engageret og reflekteret måde
 • udvælge og aktivt inddrage relevante tekster fra opgavesættet.

Vedr. B: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • reflektere over og begrunde dine formidlingsmæssige valg ved brug af danskfaglige begreber.


4. Analysér og fortolk Jønke – Mit liv (tekst 3). Perspektivér til enten ”Hr. Ebbes døtre” (tekst 7) eller Hævnen er sød (tekst 11) samt til opgavesættets overordnede emne.

Overskrift: Jønke – Mit liv

Din analyse og fortolkning vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 3
 • samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning
 • perspektivere fortolkningen af tekst 3 til den selvvalgte tekst samt opgavesættets overordnede emne.


Tekst 1
Citater om hævn og tilgivelse
Citatmosaik

Tekst 2
Robert Zola Christensen: ”Hævnen er en ret, der bedst serveres kold”
Kronik, Politiken, 8. september 2013

Tekst 3
Jørn Nielsen: Jønke – Mit liv (uddrag)
Roman, 1985

Tekst 4
Lotte Skou Hansen: ”Ofre for hævnporno har intet at skamme sig over”
Debatindlæg, Politiken, 31. august 2016

Tekst 5
Thomas Thorhauge: ”Til grin”
Grafisk kronik, Politiken, 4. september 2015

Tekst 6
Morten Nielsen: ”Skæbne”
Digt, 1945

Tekst 7
”Hr. Ebbes døtre”
Folkevise

Tekst 8
Anders Ryehauge: ”Jeg tilgiver” (uddrag)
Artikel, Ud & Se, november 2015
Tekst 9
Hævnen er sød – især på internettet (uddrag)
Eksistens, DR P1 radioprogram, 10. maj 2016
Tekst 10
Susanne Bier: Hævnen (uddrag)
Film, 2010
Tekst 11
Hævnen er sød (uddrag)
Tema, DR2, 9. maj 2015