Virksomhedsøkonomi B
Ny ordning

2018 – Vejledende opgavesæt 1
Varighed: 4 timer

Vejledning


Dette opgavesæt består af 4 opgaver. Til hver opgave er der et antal spørgsmål med en vejledende vægt, som benyttes ved bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse.

Alle opgaver besvares uafhængigt af hinanden. Til opgaverne medfølger en Excel-fil med en række bilag, der indeholder data og skabeloner. Desuden medfølger en Word-fil, hvor alle spørgsmålene fremgår.

Download:

Word-filen med alle spørgsmålene kan hentes her.

Excel-filen med alle bilag kan hentes her.

Husk:

Gem filerne på din disk, inden du begynder at anvende dem. Som navn på filerne angiver du dit navn. I Word-filen skal du endvidere udfylde felterne i sidehovedet.

Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under eksamen.Opgave 1


Virksomhedsanalyse


Active Sportswear Int Holding A/S (herefter Active Sportswear) blev etableret i 1987 af fire unge mennesker. I starten var virksomheden en handelsvirksomhed, der importerede og solgte sportssko på det danske marked. Senere udviklede Active Sportswear egne mærker fx FZ Forza, der er sportsudstyr til badminton og Color Kids, der er sportstøj til børn.

Active Sportswear tilpasser løbende sortimentet, og i dag forhandles fx Babolat (badminton, tennis og squash udstyr). Fra januar 2018 mistede Active Sportswear distributionsretten på New Balance i Skandinavien, efter at have haft den siden 1996.

Active Sportswear er i dag en produktionsvirksomhed med kernekompetencer inden for design og markedsføring af egne mærker og en handelsvirksomhed med salg af andre mærker. Produktionen foregår primært hos underleverandører i Asien.

Active Sportswear havde i 2016 en omsætning på kr. 279 mio. og et underskud før skat på kr. 7,0 mio. Der var 107 ansatte i virksomheden.

Active Sportswear er i dag en koncern med flere datterselskaber i udlandet og en af stifterne, John Mark Jensen, er stadig medejer.

Uddrag fra Active Sportswears hjemmeside

CONTRABUTING TO AN ACTIVE LIFESTYLE

Active Sportswear is keeping busy. We have long been among the frontrunners in Denmark thanks to our own three strong quality brands and our agencies for a couple of the world’s leading sports labels. Today we are well on our way to conquering the rest of the world.

The common denominator for all our products is their high quality and professional manufacture. Clothes for active people need to fit well and withstand more wear and tear than usual, and they need to release moisture. This is why we aim for perfect fit, functionality and design in every product we make: breathability and water resistant for outdoor experiences, unique equipment for the badminton or tennis court, and shoes customized for different runners and different terrains.ACTIVE MISSION
Active Sportswear is an international provider of functional lifestyle and sportswear brands. We offer attractive brands of high quality and great sales potential.

ACTIVE VISION
The vision of Active Sportswear towards year 2015 is

Profitable earnings resulting in a EBITDA (results before interests and write-offs) of 12%.

Our export will account for 70 percent and Active Sportswear brands will represented at all top key accounts in our primary markets.

We are recognized as the markets easy supplier having a strong multibrand-concept and the most efficient supply chain.

Active Sportswear is perceived as the most attractive place to work in the market.Til denne opgave foreligger der følgende materiale:

Internt materiale: Artikler: Nøgletal:
  • Bearbejdede regnskabs- og nøgletal for Active Sportswear for årene 2014 - 2016. Se bilag 1 i Excel-filen.
Spørgsmål 1.1 - 1.5


1.1 (10 %)
Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i Active Sportswear de senere år.

1.2 (15 %)
Vurder, hvilke interne og eksterne forhold der kan forklare udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2014 til 2016.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (10 %)
Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2014 til 2016.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning er faldet fra 2014 til 2016.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (10 %)
Vurder, hvordan den mistede distributionsret på New Balance i Skandinavien kan forventes at påvirke virksomhedens forretningsmodel.Opgave 2


Likviditetsbudget


Poul Madsen er uddannet i en sportsbutik og er en ivrig badmintonspiller. De senere år har han overvejet at åbne sin egen specialforretning. Forretningen skal hedde Fjerbolden og forhandle alt inden for badminton. Poul Madsen mener, at tidspunktet er optimalt, da han har den nødvendige erfaring fra sin uddannelse. Desuden er Viktor Axelsen blevet verdensmester i badminton, så sportsgrenen forventes at opleve et boom. Fjerbolden skal henvende sig både til private kunder og badmintonklubber.

Poul Madsen har opsparet kr. 500.000. Han har desuden lånt kr. 500.000 i banken, så virksomheden har en startkapital på kr. 1.000.000.

Poul Madsen har udarbejdet et resultatbudget for 2019 for Fjerbolden. Se bilag 2. Desuden er forudsætningerne for likviditetsbudgettet opstillet i bilag 2.
Spørgsmål 2.1 - 2.3


2.1 (10 %)
Udarbejd et kvartalsopdelt likviditetsbudget for Fjerbolden for 2019.

De nødvendige informationer findes i bilag 2.
I bilag 3 findes en skabelon til likviditetsbudgettet.

2.2 (5 %)
Vurder, hvor meget Poul Madsen har behov for yderligere at låne i banken for at drive virksomheden.

2.3 (5 %)
Forklar, hvorfor det er nødvendigt for Poul Madsen at udarbejde både et resultatbudget og et likviditetsbudget i forbindelse med etableringen af Fjerbolden.Opgave 3


CSR


Running Clothes A/S producerer løbetøj til både elite- og amatørløbere. Virksomhedens produkter er kendt for at have god kvalitet og forholdsvis høje priser. Running Clothes A/S bruger CSR i sin markedsføring for at differentiere sig fra konkurrenterne. Virksomheden har bl.a. udarbejdet et code of conduct, som leverandørerne forpligter sig til at overholde. Dette code of conduct omfatter nærmere fastsatte regler for håndtering af kemikalier og bortskaffelse af affald.

Virksomhedens direktør og eneejer har besluttet, at virksomheden skal udarbejde en analyse af miljøpåvirkningen fra produktionen. Analysen skal indgå i ledelsesberetningen i virksomhedens næste årsrapport og offentliggøres på dens hjemmeside, så virksomhedens interessenter kan finde informationerne.

Produktionschefen har indsamlet data om produktion og ressourceforbrug for perioden 2014 - 2017. Han har desuden beregnet indekstal på dataene. Se bilag 4.

Virksomhedens direktør fastsatte i 2014 en målsætning om at reducere forbruget af polyester, farvestoffer, el og vand pr. produceret ton.
Spørgsmål 3.1 - 3.3


3.1 (5 %)
Redegør for årsager til, at Running Clothes A/S forlanger, at dens leverandører skal overholde virksomhedens code of conduct.

3.2 (5 %)
Analyser udviklingen i Running Clothes A/S miljøpåvirkning fra 2014 til 2017.

De nødvendige informationer findes i bilag 4.

3.3 (5 %)
Vurder, hvilke andre CSR aktiviteter der kan være relevante for Running Clothes A/S at fokusere på.Opgave 4


Indtjening og likviditet


Sportengros A/S er et dansk agentur med distributionsrettigheder til mærket Cool på det danske marked. Cool er et norsk varemærke for skibeklædning og -tilbehør. Sportengros A/S afsætter Cool til en lang række sportsbutikker i Danmark.

Den 3. november indkøbte virksomheden 35.000 pakker Cool-skiundertøj. Kostprisen var kr. 56,50 pr. pakke. Den norske leverandør ydede 2 måneders kredit.

Salgsprisen for skiundertøjet er kr. 149 pr. pakke, og varesalget har fordelt sig således:

November: 20.000

December: 7.000

Januar: 3.000

Betalingsbetingelserne over for kunderne er 30 dage netto.

Ved starten af november måned havde Sportsengros A/S en varebeholdning på 7.500 pakker Cool-skiundertøj.
Spørgsmål 4.1 - 4.3


4.1 (5 %)
Opgør Sportengros A/S’ udgifter, udbetalinger, omkostninger, indtægter og indbetalinger for hver af månederne november, december og januar i forbindelse med køb og salg af Cool-skiundertøj.

I bilag 5 findes en skabelon til opgørelsen.

4.2 (5 %)
Forklar, hvorfor køb og salg af Cool-skiundertøjet påvirkede Sportsengros A/S’ indtjening og likviditet forskelligt i januar måned.

4.3 (5 %)
Beregn, hvor meget varebeholdningen af Cool-skiundertøj udgør ved udgangen af januar måned opgjort i enheder og kroner.