Her kan du finde de opgaver, der tidligere er brugt til eksamen.
Fag Opgaverne
........................................
Afsætning A 2018 – Aarstiderne
Dansk Ingen
Engelsk A Ingen
Erhvervscase Ingen
Fransk begyndersprog A Ingen
International økonomi Ingen
Spansk A Ingen
Tysk A Ingen
Virksomheds økonomi 2018 – 1. vejledende opgave i VØB