Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Fredag den 19. maj 2017
kl. 09.00-14.00

DanskEfter apokalypsen”De seks engle blæser i de seks basuner
Den første blæste i sin basun, og der kom hagl og ild blandet med blod, og det blev hældt ud over jorden; og en tredjedel af jorden brændte op, og en tredjedel af træerne brændte op, og alt det grønne græs brændte op.
Den anden engel blæste i sin basun, og noget som et stort bjerg i lys lue blev styrtet i havet; og en tredjedel af havet blev til blod, og en tredjedel af alle levende skabninger i havet døde, og en tredjedel af skibene blev slået til vrag.
Den tredje engel blæste i sin basun, og en stor stjerne, der brændte som en fakkel, faldt ned fra himlen og faldt på en tredjedel af floderne og kildevældene. Den stjernes navn er Malurt. Og en tredjedel af vandet blev til malurt, så mange mennesker døde af vandet, fordi det blev bittert.
Den fjerde engel blæste i sin basun, og en tredjedel af solen og en tredjedel af månen og en tredjedel af stjernerne blev ramt, så en tredjedel af dem formørkedes, og dagen mistede en tredjedel af sit lys og natten ligeså.
Og jeg så: Jeg hørte en ørn, der fløj midt oppe under himlen, sige med høj røst: »Ve, ve, ve over dem, der bor på jorden, når de andre basunstød lyder fra de tre engle, som skal til at blæse.«”


Johannes’ Åbenbaring, kap. 8, vers 7-13

Fortællinger om verdens undergang har altid eksisteret. Tidlige mytologiske fortællinger som fx Johannes’ Åbenbaring kaldes apokalypser. I vore dage bruges begrebet bredt om beskrivelser af verdens eller civilisationens undergang og kommer blandt andet til udtryk i litteratur, film og computerspil.
Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis har apokalypsen og især tiden derefter som omdrejningspunkt.

Du skal besvare én af opgaverne 1-4.
Du har 5 timer til at besvare opgaven.
Alle hjælpemidler er tilladte.

Bemærk: Materiale hentet fra internettet vurderes i bedømmelsen kun positivt, hvis det bidrager til en kvalitativ forbedring af din besvarelse. Dvs. at materialet vurderes i forhold til relevans, målrettethed, tekstpræsentation og evnen til at forholde sig kildekritisk til det fundne materiale.

Overordnede bedømmelseskriterier:
Din besvarelse vil blive bedømt ud fra en helhedsbetragtning. Det er således både form og indhold, der indgår i vurderingen. Ved helhedsbedømmelse er der tale om et samspil, hvori der indgår en række indholdsmæssige og formidlingsmæssige delaspekter:

- emnedækning
- disponering
- brug af tekstmateriale
- selvstændighed
- abstraktionsniveau
- sproglig og grammatisk kompetence

I opgaveformuleringerne bruges det udvidede tekstbegreb. Dvs. at ordet ”tekst” også henviser til billedmateriale og filmklip.Tekster til emnet


Tekst 1
Røskva Würtz: ”Hvad zombier kan lære os”
Artikel, Weekendavisen, 22. maj 2015

Tekst 2
Theis Ørntoft: To digte uden titel
Digte 2014

Tekst 3
Beredt på den totale katastrofe (uddrag)
Dokumentar, DR2, 25. maj 2016

Tekst 4
Dennis Jürgensen: ”Indtrængerne”
Novelle, Politiken, 19. januar 1992

Tekst 5
Thomas Conradsen: ”Dommedagen drager”
Feature, Berlingske, 9. november 2015

Tekst 6
Steen Ledet Christiansen: Apokalypse igen og igen – zombiens historie (uddrag)
Forelæsning på Danskernes akademi, DR2 2011

Tekst 7
Anmeldelse af computerspillet ”Inside”
Troldspejlet, DR Ultra, 2016

Tekst 8
Jonas Ussing: Zombiehagen
Novellefilm, 2014

Opgaver til emnet


1. Redegør for og diskutér hovedsynspunkter og centrale begreber i ”Hvad zombier kan lære os” (tekst 1). I diskussionen skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf den ene skal være fra opgavesættet.

Overskrift: Hvad zombier kan lære os

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • udvælge og præsentere de væsentlige pointer og begreber i tekst 1
 • inddrage de selvvalgte tekster i din diskussion
 • argumentere sammenhængende for dine iagttagelser og synspunkter
 • udvælge og anvende relevant materiale.


2. Analysér og fortolk ”Indtrængerne” (tekst 4). Perspektivér til opgavesættets overordnede emne med inddragelse af mindst én tekst, som du selv vælger.

Overskrift: Indtrængerne

Din analyse og fortolkning vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 4
 • samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning
 • perspektivere fortolkningen af tekst 4 til opgavesættets overordnede emne og den selvvalgte tekst.
 
3. Denne opgave er todelt.

A: Skriv en kronik om undergangsvisioner i fx litteratur, film, computerspil og dokumentarer. Du skal i kronikken komme ind på, hvordan og hvorfor fortællinger om civilisationens undergang både kan skabe frygt og fascination. I kronikken skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf mindst én skal være fra opgavesættet.
Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i.

B: Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, kronikkens opbygning, retoriske virkemidler og argumentation. Denne del skal fylde cirka 400 ord.

Overskrift: Vælg selv en overskrift.

Vedr. A: Denne del udgør den primære del af din besvarelse. Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • skrive en sammenhængende og fokuseret kronik
 • målrette kronikkens indhold og form til målgruppen og til den valgte avis
 • vinkle kronikken på en engageret og reflekteret måde
 • udvælge og aktivt inddrage relevante tekster.

Vedr. B: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • reflektere over og begrunde dine valg ved brug af danskfaglige begreber.


4. Analysér og fortolk novellefilmen Zombiehagen (tekst 8). Perspektivér til opgavesættets overordnede emne.

Overskrift: Zombiehagen

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus der forbinder indhold og form
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 8
 • samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning
 • perspektivere tekst 8 til opgavesættets overordnede emne.


Tekst 1


Røskva Würtz: ”Hvad zombier kan lære os”
Artikel, Weekendavisen, 22. maj 2015

Tekst 2


Theis Ørntoft: To digte uden titel
Digte 2014

Tekst 3


Beredt på den totale katastrofe (uddrag)
Dokumentar, DR2, 25. maj 2016

Tekst 4


Dennis Jürgensen: ”Indtrængerne”
Novelle, Politiken, 19. januar 1992

Tekst 5


Thomas Conradsen: ”Dommedagen drager”
Feature, Berlingske, 9. november 2015

Tekst 6


Steen Ledet Christiansen: Apokalypse igen og igen – zombiens historie (uddrag)
Forelæsning på Danskernes akademi, DR2 2011

Tekst 7


Anmeldelse af computerspillet ”Inside”
Troldspejlet, DR Ultra, 2016

Tekst 8


Jonas Ussing: Zombiehagen
Novellefilm, 2014

LYD