Dansk A

Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Fredag den 19. august 2016
kl. 09.00-14.00

DanskKøn og identitet”HUN HAN HØN
Østrogen, testosteron og forårsfornemmelser.
Hvordan står det til med vores kønsforståelse i Danmark i dag? Hvad er kønspolitisk korrekt og hvad er ukorrekt? Hvad bliver vi blinde på, når vi kønnes ind i fastlagte roller?
Hvorfor må kvinder ikke længere have hår andre steder end på hovedet? Hvorfor må mænd ikke gå i nederdel? Og hvorfor egentlig ikke bare gøre, som vi altid har gjort?
Hvad sker der, hvis vi udvider præmisserne for, hvad HUN og HAN må. Tør vi være mere HØN, så høn kan gøre, hvad høn vil?
I denne forestilling kommer kønskonstruktioner og kønnets mangfoldighed til udtryk i en strøm af billeder og stemninger. Her undersøges det skægge, det skrøbelige og dét, der slet ikke er cool i forhold til køn. Kønnet som gave og kønnet som byrde. Gennem et genkendeligt og menneskeligt perspektiv sættes kønsrutiner og kønsritualer i spil og bevægelse af to mænd og to kvinder.”


Hassan Preisler: hassanpreisler.dk

Dette opgavesæt indeholder tekster, der på forskellig vis handler om, hvordan køn og identitet konstrueres i en moderne verden.

Du skal besvare én af opgaverne 1-4.
Du har 5 timer til at besvare opgaven.
Tilladte hjælpemidler: Alle hjælpemidler, herunder elektroniske.

Bemærk: Materiale hentet fra internettet vurderes i bedømmelsen kun positivt, hvis det bidrager til en kvalitativ forbedring af din besvarelse. Dvs. materialet vurderes i forhold til relevans, målrettethed, tekstpræsentation og evnen til at forholde sig kildekritisk til det fundne materiale.

Overordnede bedømmelseskriterier:
Din besvarelse vil blive bedømt ud fra en helhedsbetragtning. Det er således både form og indhold, der indgår i vurderingen. Ved helhedsbedømmelse er der tale om et samspil, hvori der indgår en række indholdsmæssige og formidlingsmæssige delaspekter:

- emnedækning
- disponering
- brug af tekstmateriale
- selvstændighed
- abstraktionsniveau
- sproglig og grammatisk kompetence

I opgaveformuleringerne bruges det udvidede tekstbegreb. Dvs. at ordet ”tekst” også henviser til billedmateriale og filmklip.

Det materiale, som skal bruges til at besvare opgaverne, findes dels i teksthæftet og dels på cd-rommen. På cd-rommen findes teksterne så vidt muligt i deres originale layout. Eventuelle meningsforstyrrende fejl i det originale layout på cd-rommen er rettet i papirudgaven.

Side 1: JeongMee Yoon: The Pink & Blue Project, Fotografi, 2015
Side 22: Silas Bay Nielsen: ”Computerspil er fyldt med superhelte - men kun få af dem er kvinder”, www.dr.dk, Skærmbillede 2015
Side 1


Side 22Computerspillet ’Life is Strange’ er et af de få computerspil, der har en kvinde som frontfigur. Foto: Dontnod
Tekster til emnet


Tekst 1
Torben Sangild: ”Mænd og kvinder er forskellige på samme planet”
Kronik, Politiken, 22. februar 2013

Tekst 2
Lena Masri: ”I sproget er vi alle ulige”
Artikel, Berlingske, 14. marts 2014

Tekst 3
Amalie Langballe: ”Her er alle bryster grå”
Kommentar, Information, 1. september 2015

Tekst 4
Karl Ove Knausgaard: Min Kamp 2 (uddrag)
Roman, 2011

Tekst 5
Kjetil Østli: ”Den perfekte vej” (uddrag)
Fortællende journalistik, Mandens byrde, 2013

Tekst 6
Katrine Hornstrup Yde: ”Er Disney-universet blevet et queerparadis?”
Artikel, Information, 15. maj 2014

Tekst 7
Det slører stadig
Tv-satire, DR2, 2013

Tekst 8
Skam dig, Emma (uddrag)
Dokumentar, DRK, 2015

Tekst 9
Mod naturen
Filmtrailer, 2014

Tekst 10
Tor Fruergaard: Vokseværk
Det Danske Filminstitut, animationsfilm, 2014Opgaver til emnet


1. Redegør for og diskutér hovedsynspunkter og centrale begreber i ”Mænd og kvinder er forskellige på samme planet” (tekst 1). I diskussionen skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf den ene skal være fra opgavesættet.

Overskrift: Mænd og kvinder

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • udvælge og præsentere de væsentlige pointer og begreber i tekst 1
 • inddrage de selvvalgte tekster i din diskussion
 • argumentere sammenhængende for dine iagttagelser og synspunkter
 • udvælge og anvende relevant materiale fra internettet og fra opgavesættet


2. Analysér og fortolk Min Kamp 2 (tekst 4) med særligt fokus på kønstematikken. Perspektivér til ”Den perfekte vej” (tekst 5) samt mindst én tekst, du selv finder på internettet eller i opgavesættet.

Overskrift: Den skandinaviske mand

Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 4
 • samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning
 • perspektivere fortolkningen af tekst 4 til tekst 5 og den selvvalgte tekst
 
3. Denne opgave er todelt.

A: Skriv en kronik om kønsforestillinger i det senmoderne samfund. I kronikken skal du inddrage mindst to tekster, hvoraf mindst den ene skal være fra opgavesættet.
Vælg en tydelig vinkel til kronikken.
Du vælger selv, hvilken avis din kronik skal bringes i.

B: Reflektér over og begrund dine formidlingsmæssige valg, herunder valg af avis, kronikkens opbygning, retoriske virkemidler og argumentation. Denne del skal fylde cirka 400 ord.

Overskrift: Vælg selv en overskrift.

Vedr. A: Denne del udgør den primære del af din besvarelse. Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • skrive en sammenhængende og velargumenteret kronik
 • målrette kronikkens indhold og form til målgruppen og til den valgte avis
 • vinkle kronikken på en engageret og reflekteret måde
 • udvælge og aktivt inddrage relevante tekster fra opgavesættet og fra internettet

Vedr. B: Din besvarelse vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • reflektere over og begrunde dine valg ved brug af danskfaglige begreber


4. Analysér og fortolk animationsfilmen Vokseværk (tekst 10) med særligt fokus på forholdet mellem køn og pubertet. Perspektivér til opgavesættets overordnede emne.

Overskrift: Vokseværk

Din analyse og fortolkning vil blive bedømt ud fra din evne til at:
 • fastholde et analytisk fokus
 • dokumentere væsentlige aspekter i din analyse af tekst 10
 • samle dine analytiske iagttagelser i en fortolkning
 • perspektivere fortolkningen af tekst 10 til opgavesættets overordnede emne.


Tekst 1
Torben Sangild: ”Mænd og kvinder er forskellige på samme planet”
Kronik, Politiken, 22. februar 2013

Tekst 2
Lena Masri: ”I sproget er vi alle ulige”
Artikel, Berlingske, 14. marts 2014

Tekst 3
Amalie Langballe: ”Her er alle bryster grå”
Kommentar, Information, 1. september 2015

Tekst 4
Karl Ove Knausgaard: Min Kamp 2 (uddrag)
Roman, 2011

Tekst 5
Kjetil Østli: ”Den perfekte vej” (uddrag)
Fortællende journalistik, Mandens byrde, 2013

Tekst 6
Katrine Hornstrup Yde: ”Er Disney-universet blevet et queerparadis?”
Artikel, Information, 15. maj 2014

Tekst 7
Det slører stadig
Tv-satire, DR2, 2013

Tekst 8
Skam dig, Emma (uddrag)
Dokumentar, DRK, 2015
Tekst 9
Mod naturen
Filmtrailer, 2014
Tekst 10
Tor Fruergaard: Vokseværk
Det Danske Filminstitut, animationsfilm, 2014